เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
06 - 12 Nov 2019 7D4N VCEURO 6.1 Italy Austria German Swiss (MXP) EMIRATES 39,999 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ