เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 12 Dec 2019 9D6N VCEURO 4.4 (EK) France Swiss Italy 9D(Titlis) EMIRATES 49,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 4.4 (EK) France Swiss Italy 9D(Titlis)
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

วันที่ 3

ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ดีจอง

วันที่ 4

ดีจอง - ซุก(สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ 5

ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - มิลาน

วันที่ 6

มิลาน - ปิซ่า - ปราโต้

วันที่ 7

ปราโต้ - LECCIO THE MALL OUTLET - โรม

วันที่ 8

โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 34,999
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
04 - 12 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email