เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
13 - 19 Nov 2019 7D4N Euro 24 italy swit 7 days (ek) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
Euro 24 italy swit 7 days (ek)
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

มิลาน – นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท

วันที่ 3

โลซาน – เจนีวา

วันที่ 4

อินเทอร์ลาเก้น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิทลิส

วันที่ 5

นั่งรถไฟสายโรแมนติก BERNINA – ทิราโน่ – มิลาน – วิหารแห่งมิลาน

วันที่ 6

มิลาน – กรุงเทพฯ

วันที่ 7

กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
13 - 19 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email