เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
05 - 13 Oct 2019 9D6N EURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) 2019 EMIRATES 59,900 3 Available
17 - 25 Oct 2019 9D6N EURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) 2019 EMIRATES 59,900 31 Available
19 - 27 Oct 2019 9D6N EURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) 2019 EMIRATES 59,900 2 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) 2019
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

วันที่ 3

พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง

วันที่ 4

ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ 5

อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ 6

ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)

วันที่ 7

เวนิส  - ปิซ่า (อิตาลี)

วันที่ 8

ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 44,900
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
3
Period
05 - 13 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email