เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
19 - 27 Oct 2019 9วัน6คืน EURO23 ITALY SWISS 9D (dolomite) EMIRATES 48,888 19 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO23 ITALY SWISS 9D (dolomite)
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 48,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 48,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 48,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 33,888
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
19
Period
19 - 27 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email