เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
17 - 23 Sep 2019 7D4N EURO 18 (EK) Croatia 7D)2019 EMIRATES 39,999 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO 18 (EK) Croatia 7D)2019
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ

วันที่ 2

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์

วันที่ 3

ซาดาร์ - สปริท - สตอน

วันที่ 4

สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค

วันที่ 5

ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ

วันที่ 6

ซาแกร๊บ - ดูไบ

วันที่ 7

ดูไบ - กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
17 - 23 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email