เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
12 - 20 Oct 2019 9D EURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 18 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO 8.1(EK) Switzerland 9D
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 68,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 68,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 68,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 53,900
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
18
Period
12 - 20 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email