เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
12 - 20 Oct 2019 9D EURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 18 Available
30 Nov - 08 Dec 2019 9D EURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ