เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
13 - 19 Nov 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
27 Nov - 03 Dec 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO 2.6 France Swiss Italy (7D)
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
13 - 19 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email