เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
13 - 19 Nov 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
27 Nov - 03 Dec 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
05 - 11 Dec 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 0 Waitlist
07 - 13 Dec 2019 7 EURO 2.6 France Swiss Italy (7D) EMIRATES 39,999 1 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ