เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
16 - 23 Oct 2019 8D5N EURO 12.2 (EK) Scandinavia 8D ซองฟอยอร์ด EK 58,888 23 Available
19 - 26 Oct 2019 8D5N EURO 12.2 (EK) Scandinavia 8D ซองฟอยอร์ด EK 58,888 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ